Opisywany wcześniej kreator pooli dla PHP-FPM i vhostów dla NGiNXa doczekał się aktualizacji. Lista TODO dla poolcreatora skurczyła się z 6 do 2 punktów. Któregoś dnia jak będzie więcej weny i czasu to powalczę dalej.

  • rewrite to perl ;)
  • validate if user exists
  • add possibility to define extra optins for php (eg open_basedir = /path1:/path2)
  • ability to choose “listen” parameter type (now only sockets allowed)
  • check if given IP/port are valid and free
  • check if poolname is uniq 
  • allow pool modification
  • sort pool config file before writing it
WykopShare